Xuân Bính Thân 2016

    … Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương, ca sĩ Đức Tuấn trình bày 2016  Xin gửi đến Bạn Đọc xa gần trên…

Read Article →

Thượng viện Pháp chấp thuận Luật theo dõi toàn diện cho cơ quan tình báo

Thượng viện Pháp chấp thuận Luật theo dõi toàn diện cho cơ quan tình báo Ngày 09-06-2015 Thượng viên Pháp (Senat) đã biểu quyết với…

Read Article →