Thông báo của MTT cùng bạn đọc

Thông báo của MTT cùng bạn đọc

Trang Web mttuyet.fr bị một bàn tay bí mật ngăn chặn trên mạng Internet, và vu khống rằng trang này có chứa đựng virus nguy hiểm cho những ai cập nhật. Trang mạng của MTT không có chứa đựng virus và được hosting tại Pháp, đăng ký tại Thư Viện Quốc Gia Pháp (Bibliothèque Nationale de France) cho ngừoi đọc tham khảo. MTT