Chia buồn

Đươc tin Ông Claude Vĩnh San (Nguyễn Phúc Bảo Vàng) vừa tạ thế, thọ 82 tuổi, tang lễ đã được cứ hành vào ngày thứ sáu, 15.07.2016, Mathilde Tuyet Tran xin chân thành chia buồn với Bà Suzy Vình San, Ông Georges Vĩnh San cùng phu nhân, Ông Joseph Roger Vĩnh San, và tang quyến. Cầu chúc hương hồn Ông an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Yves Claude Vình San sinh ngày 08.04.1934 tại đảo Ile de la Réunion, là con trai thứ của Hoàng đế Duy Tân và bà Fernande Antier. Tên Việt của Ông, Nguyễn Phúc Bảo Vàng, do ông nội là hoàng đế Thành Thái đặt cho. Ông là tác giả của cuốn sách ” Le destin tragique du Prince Vĩnh San “, 393 trang, xuất bản năm 2000 tại nhà xuất bản Azalées Editions.

MTT_BaoVang16