Xuân Bính Thân 2016

    … Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương, ca sĩ Đức Tuấn trình bày 2016  Xin gửi đến Bạn Đọc xa gần trên…

Read Article →

Lá thư đêm Giao Thừa

Lá thư đêm Giao Thừa – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2016 – https://mttuyet.fr Anh Tuấn thân mến, Anh hỏi tôi, Tết sao lại buồn ?…

Read Article →