Thượng viện Pháp chấp thuận Luật theo dõi toàn diện cho cơ quan tình báo

Thượng viện Pháp chấp thuận Luật theo dõi toàn diện cho cơ quan tình báo Ngày 09-06-2015 Thượng viên Pháp (Senat) đã biểu quyết với…

Read Article →

Nơi nao…

    Nơi nao…

Read Article →