Chùm thơ thiền LS

Chùm thơ thiền của bạn thơ LS từ Canada với những vần thơ đáng suy ngẫm. MTT

Thơ LS - Cột bao rác....

Thơ LS – Cột bao rác….Photo: Mathilde Tuyết Trần, Cổ Loa 2014

Cột bao rác
Cột nút mở
Dễ mở

Cột nút chết
Khó mở

Thắt lưng quần
Thắt nút mở
Dễ mở

Thắt nút chết
Khó mở

Đừng bao giờ
Đóng hết mọi con đường
Dù đó là những con đường
Ta không đi

Ở trên đời
Việc chi
Cũng nên thắt nút mở

Từ cái quần cho đến cái bao

Bởi thắt nút mở
Dễ mở

Thơ LS - Ngọn đèn....Photo: MTT Hoa táo mùa xuân 2014

Thơ LS – Ngọn đèn….Photo: MTT Hoa táo mùa xuân 2014

Thơ LS - Thiệt tình - Photo Mathilde Tuyết Trần, hoa dâm bụt Quy Nhơn 2014

Thơ LS – Thiệt tình – Photo Mathilde Tuyết Trần, hoa dâm bụt Quy Nhơn 2014

Cuộc sống bên nầy…

Nói cho vui
Nói cho buồn
Nói chơi…thì được

Chứ còn nói thiệt
Rồi làm thiệt
Thì không chắc…

Chạy…
Chạy ngày, chạy đêm
Kiếm cơm chóng mặt

Chỉ tới tối đến
Khi cả thế giới đã ngủ
Mới có một chút giờ để thở

Thiệt tình mà nói
Ngày giờ để thương, để nhớ
Để yêu, để ghét…

Thơ LS - Mắt Răng - Photo: Mathilde Tuyết Trần - Ven làng Đông Hồ Bắc Ninh 2014

Thơ LS – Mắt Răng – Photo: Mathilde Tuyết Trần – Ven làng Đông Hồ Bắc Ninh 2014

Thơ LS -  Đo sướng, Photo: Mathilde Tuyết Trần, Chim lồng Hà Nội 2014

Thơ LS – Đo sướng, Photo: Mathilde Tuyết Trần, Chim lồng Hà Nội 2014

Ở Canada
Người ta đang đem máy đi đo sướng

Càng đo
Càng thấy không giống nhau

Hạnh phúc của con người
Xem ra không đồng dạng

Không ai giống ai
Không vuông cũng không tròn

Thơ LS -Lạy Phật, Photo: Mathilde Tuyết Trần - thành cổ Cổ Loa 2014

Thơ LS -Lạy Phật, Photo: Mathilde Tuyết Trần – thành cổ Cổ Loa 2014

Ta chưa đầy trăm năm
Mơ đời thật no ấm
Muốn lịch sử chạy thẳng băng

Phật thì đã ngàn năm
Vẫn còn ngồi trầm mặc
Chẳng hề thấy nói năng

 Thơ LS - Lòng mình - Photo Mathilde Tuyết Trần, Huế 2012

Thơ LS – Lòng mình – Photo Mathilde Tuyết Trần, Huế 2012

Chê rộng chê hẹp
Chê cao chê thấp
Chê béo chê gầy
Chê trúng chê sai
Chê có tình chê vô tình
Chê…

Không biết ở sao
Cho vừa lòng mình