Chúc mừng Giáng Sinh – Joyeux Noël 2013 – Chùm ảnh Hà Nội mùa Giáng Sinh về đêm

MTT_NoelHanoi2013

Chân thành cảm ơn bạn đọc của 42 nước trên quả địa cầu và chúc các bạn một mùa Giáng Sinh tràn đầy Ơn lành, hạnh phúc và sức khỏe. MTT

 Chùm ảnh Hà Nội mùa Giáng Sinh về đêm – Une nuit d’hiver à Hanoi

Le petit lac Ho Guom à Hanoi une belle nuit d'hiver 2013. Photo: MTT2013

Le petit lac Ho Guom à Hanoi une belle nuit d’hiver avant Noël 2013. Photo: MTT2013

L'église principale de Hanoi à Noel 2013. Photo: MTT 2013

L’église principale de Hanoi à Noël 2013. Photo: MTT 2013

MTT_HanoiNoel_12

La messe de Noël à 20.00 heures à l’Église de Hanoi. Photo: MTT, Hanoi 2013

Jusqu'au dernier moment du jour de Noel, maman hésite encore pour un cadeau !  Photo: MTT, Hanoi 2013

Jusqu’au dernier moment du jour de Noël, maman hésite encore pour un cadeau ! Photo: MTT, Hanoi 2013

La nuit de Noel à Hanoi. Photo: MTT, Hanoi 2013

La nuit de Noël à Hanoi. Photo: MTT, Hanoi 2013

MTT_damcuoiHanoi2013_a

Photo du mariage au bord du lac Ho Guom, Hanoi 2013 – Photo:  MTT2013
On fait du cinéma au rondpoint de Ho Guom, Hanoi ! Pourquoi pas ? Photo: MTT2013

On fait du cinéma au rondpoint de Ho Guom, Hanoi ! Pourquoi pas ?!  Photo: MTT2013

Le corsage traditionel des femmes du Nord VietNam en "rouge" , figure représente "Maman Noël".

Le corsage traditionel des femmes du Nord VietNam en “rouge” ! Figure représente “Maman Noël”. Photo: MTT2013

Les objets d'art du Vietnam. Photo:MTT2013

Les objets d’art du Vietnam. Photo: MTT2013