Học đàm thoại Đức-Việt (Bài 7) – Gespräche in Deutsch-Vietnamesisch (Lektion 7) – Begrüßung und Höflichkeitsformen

Học đàm thoại Đức-Việt (Bài 7) – Gespräche in Deutsch-Vietnamesisch (Lektion 7)

Begrüßung und Höflichkeitsformen

Guten Morgen !                                                  Chào buổi sáng !

Guten Tag ! *                                                      Xin chào !

Grüß Dich !                                                        Chào anh, chào em, chào chị !

Guten Abend ! **                                                Xin chào !

Gute Nacht !                                                      Chúc ngủ ngon !  (Ngủ ngon !)

Wie geht es Ihnen ?                                            Ông (Bà) có mạnh khỏe không ?

Wie geht es Dir ?                                               Anh (em, chị…) có mạnh khỏe không ?

Danke, gut. Und Ihnen ? (und Dir ?)                     Cảm ơn, khỏe ! Còn Ông ? (Bà ?)

(Còn anh ?)

** Man sagt “Guten Tag” (Chào buổi sáng) bis 17.00 Uhr, und “Guten Abend” (Chào buổi chiều) ab 17.00 Uhr

Ja, bitte.                                                              Dạ, vâng.

Nein, danke.                                                        Không, cảm ơn.

Bringen Sie mir bitte…                                         Vui lòng mang đến cho tôi…

Geben Sie mir bitte…                                          Vui lòng cho tôi xin…

Bitte, wo ist der Bahnhof ?                                   Xin cho biết nhà ga ở đâu ?

Ich möchte zahlen.                                              Tôi muốn trả tiền (thanh toán).

Haben Sie Zeit ?                                                  Ông (Bà) có thì giờ không ?

Können Sie mir bitte helfen ?                                Ông (Bà) có thể giúp tôi không ?

Vielen Dank für Ihre Hilfe.                                    Cảm ơn nhiều sự giúp đỡ của ông (bà).

Bitte sehr ! Keine Ursache !                                 Không có chi ! Không có vấn đề chi cả !

Gern geschehen !                                                Rất vui lòng !

Gestatten Sie ?                                                   Ông (Bà) cho phép (tôi) ?

Natürlich.                                                            Dĩ nhiên. (Tất nhiên.)

Das kann ich leider nicht.                                     Tôi tiếc là không làm được việc ấy.

Auf keinen Fall.                                                   Không bao giờ.

Entschuldigung !                                                  Xin lỗi !

Verzeihung !                                                        Tha lỗi (cho tôi) !

Es tut mir sehr leid !                                             Tôi rất lấy làm tiếc !

Tchüß !                                                               Chào nhé !

Auf Wiedersehen !                                               Hẹn gặp lại !

Bis später !                                                         (Hẹn) Chút nữa nhé !

Gute Reise !                                                        Đi chơi vui !

Viel Erfolg !                                                         Chúc nhiều thành công !

Viel Glück !                                                         Chúc nhiều may mắn !

Alles Gute !                                                         Chúc mọi sự tốt lành !

Herzliche Glückwunsch !                                      Thân ái chúc mừng !

Frohe Weihnachten !                                           Chúc mừng Giáng Sinh !

Frohe Ostern !                                                     Chúc mừng Phục Sinh !

Ein frohes neues Jahr !                                         Chúc mừng năm mới !

Sprechen Sie Deutsch ? (Vietnamesisch ?)           Ông (Bà) nói tiếng Đức ? (tiếng Việt ?)

Sprichst Du Deutsch ? (Vietnamesisch ?)              Anh (Em) nói tiếng Đức ? (tiếng Việt ?)

Ich spreche etwas Französisch. (Englisch)            Tôi nói (được) một ít tiếng Pháp. (tiếng Anh).

Verstehen Sie mich ?                                           Ông (Bà) hiểu tôi không ?

Sprechen Sie bitte langsam.                                 Xin (ông/bà) nói chậm lại.

Ich verstehe Sie nicht.                                          Tôi không hiểu (được) ông (bà) nói gì.

Wie heißt das auf Englisch ?                                Tiếng Anh nghĩa là gì ?

Schreiben Sie es mir bitte auf.                              Xin (vui lòng) viết ra cho tôi.

Könnten Sie bitte wiederholen ?                           Ông (Bà) có thể (vui lòng) lập lại ?

Fortsetzung folgt – Còn tiếp, đón xem bài 8