Nature’s bounty – Về miền Tây

Nature’s bounty by Mathilde Tuyet Tran

(Về miền Tây, ôi miền Tây ! đăng bởi tạp chí Outlook, Thông tấn xã Việt Nam )

Outlook, the monthly magazine of Vietnam News Agency, Number 96, September 2011

MTT_naturesbounty1

MTT_naturesbounty2