Bonne Année 2013 – Chúc mừng năm mới 2013

BonneAnnee2013

Cứ mỗi ngày cuối năm

Thời gian cứ qua mau

Bạn cũ còn hay mất

Ai vẫn giữ tình nhau,

Gừng càng già càng cay

Nhớ những ngày đắng cay

Ôm bao nhiêu cú đạp

Của cuộc đời chua cay,

Học những bài cay đắng

Biết tâm mình trong trắng

Trả hết nợ hết tình

Trong tháng ngày quá ngắn,

Mười ba năm thế kỷ

Sẽ tươi thêm bạn nhỉ

Năm mới mình thủ thỉ

Chúc nhau muôn vạn hỉ.

MTT, một ngày cuối năm 2012