Mưa nhẹ rơi trên thành phố – Il pleut doucement sur la ville

Mưa nhẹ rơi trên thành phố © Bản dịch của Mathilde Tuyết Trần
Minh họa/Illustration: Trần Minh Khôi – Berlin

Mưa nhẹ rơi trên thành phố

© Bản dịch của Mathilde Tuyết Trần

Mưa rơi trong tim tôi

Như mưa rơi trên thành phố

Buồn nào chán chường quá

Chiếm lấn trái tim tôi

Mưa rơi thật êm đềm

Trên đất và trên ngói

Cho trái tim buồn bã

Ôi, tiếng hát những giọt mưa !

Mưa rơi chẳng duyên cơ

Trong trái tim quằn quại

Hở ! không một ai phản bội ?

Tang của tình này thật rõ vô duyên

Khổ đau thảm não nhất

Là không biết tại sao

Không yêu không thù hận

Tim đau nhức không ngưng !

Il pleut doucement sur la ville

Paul Verlaine

Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits !

Pour un cœur qui s’ennuie

Ô le chant de la pluie !

Il pleure sans raison

Dans ce cœur qui s’écœure.

Quoi ! Nulle trahison ?…

Ce deuil est sans raison.

C’est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi

Sans amour et sans haine

Mon cœur a tant de peine !