Une famille remue ciel et terre pour pouvoir voter à Lataule (Courrier Picard 11.05.2012)

article_courrierpicard11052

Article sur Courrier Picard du 11.05.2012 – Double clics sur la photo pour l’agrandir  –  Bấm chuột hai lần vào hình để xem lớn hơn

Một gia đình khuấy động cả trời và đất để được đi bỏ phiếu , tham gia bầu cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại làng Lataule.

Ông Pierre Deschamps: ” Họ coi khinh chúng tôi, nhất là vợ tôi, nhưng tôi là một người cứng đầu !” Bà Thi Deschamps: ” Đây là một hành động xâm phạm dân chủ. Con gái tôi phải có quyền bầu cử, đó là một vinh dự, bởi vì chúng tôi không thuộc vào thành phần  những người được gọi là “dân Pháp gốc”. Muốn bảo vệ quyền lợi, người dân bình thường phải có phương tiện và điều kiện, thường thì người dân chóng nản, buông xuôi. Đáng lẽ ra vị xã trưởng phải báo cho tôi biết quyết định của ông sớm hơn, không chờ đến giờ phút chót trong ngày bầu cử. Họ không thể từ chối quyền công dân, quyền bầu cử như thế được. Đó là một hành động rất nặng nề.” (dịch theo bài báo đăng trong nhật báo Courrier Picard ngày 11.05.2012)