[entry-title]

    … Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương, ca sĩ Đức Tuấn trình bày 2016  Xin gửi đến Bạn Đọc xa gần trên…

[entry-title]

Lá thư đêm Giao Thừa – ©Mathilde Tuyết Trần, France 2016 – http://mttuyet.fr Anh Tuấn thân mến, Anh hỏi tôi, Tết sao lại buồn ?…