[entry-title]

Thượng viện Pháp chấp thuận Luật theo dõi toàn diện cho cơ quan tình báo Ngày 09-06-2015 Thượng viên Pháp (Senat) đã biểu quyết với…