[entry-title]

Anh cho em một mùa xuân Hoa cải nở vàng ngọn lúa lên xanh, Em cho anh một làn nắng dịu Một áng mây trắng…